Technologia blockchain – czym jest łańcuch bloków? ABC krypto, część 3

łańcuch bloków blockchain

ABC krypto, część 3:

Technologia blockchain – czym jest łańcuch bloków?

„Blockchain”, czyli łańcuch bloków, pozwala kryptowalutom funkcjonować jako zdecentralizowana baza danych.

Większość sieci blockchain została zaprojektowana żeby funkcjonować jako rozproszona i zdecentralizowana cyfrowa baza danych. Dla osób nowych w temacie być może użyteczne stanie się uproszczone porównanie: łańcuch bloków jest elektroniczną wersją księgi rachunkowej. Odpowiada za rejestrowanie transakcji, które odbywają się w ramach sieci obsługującej daną kryptowalutę.

Blockchain składa się z połączonych, następujących kolejno po sobie bloków danych. Poprawność bloków w skali całego Internetu zabezpieczana jest przez tzw. dowody kryptograficzne. W kontekście kryptowalut bloki te są odpowiedzialne za prowadzenie nieustannego zapisu wszystkich potwierdzonych w sieci transakcji.

Blockchain to konkretniej rodzaj technologii Digital Ledger Technology (DLT). Składa się z rosnącej listy zapisów, zwanych blokami. Bloki łączą się ze sobą w bezpieczny sposób dzięki kryptografii. Każdy blok zawiera skrót kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Znacznik czasu dowodzi, że dane transakcji istniały w momencie tworzenia bloku.

Ponieważ każdy blok zawiera informacje o bloku poprzedzającym, w efekcie tworzą one łańcuch. Każdy dodatkowy blok łączy się z blokami przed nim. W związku z tym transakcje na blockchainie są nieodwracalne. Po ich zarejestrowaniu dane w dowolnym bloku nie mogą zostać zmienione wstecznie bez zmiany wszystkich kolejnych bloków. Z tego też powodu – wbrew na szczęście słabnącej propagandzie banksterskiego lobby – kryptowaluty oparte na blockchainie, takie jak Bitcoin czy Ether, nie sprzyjają przestępstwom i oszustwom, a wręcz przeciwnie.

Skoro informacje o dokonanych transakcjach są zapisywane „po wsze czasy” i niemodyfikowalne, a do tego zawartość łańcuchów bloków jest w pełni jawna i dostępna dla każdego użytkownika Internetu, znaczy to, że dużo łatwiej jest przestępcom korzystać z tradycyjnego systemu bankowego i gotówki, aby ukryć swoje niecne uczynki.

* * *

Chcesz kupić kryptowaluty lub wymienić je na gotówkę? Sprawdź nasz kantor kryptowalut Warszawa Bitmona już dziś!

Scroll to Top