Kurs Bitcoina – Gdzie sprawdzać? Od czego zależy?

Kurs Bitcoina –
Gdzie sprawdzać? Od czego zależy?

Interesujesz się Bitcoinem? Rozważasz inwestycję w kryptowaluty? A może masz już w swoim portfelu bitcoiny i chcesz je upłynnić? W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić kurs kryptowalut, a także co wpływa na cenę BTC.

Kursy kryptowalut – gdzie sprawdzać?

Aktualne notowania kryptowalut możesz sprawdzić w wielu miejscach. Najlepszym źródłem będą specjalistyczne portale poświęcone wyłącznie notowaniom walut wirtualnych. Najpopularniejsze z nich to CoinMarketCap oraz Coin Geckoserwisy, które raportują kursy blisko 10 000 tokenów w czasie rzeczywistym. Oferują również wygodne kalkulatory pozwalające na błyskawiczne przeliczenie jednostek krypto na wartości w walutach fiducjarnych i vice versa. Wspomniane witryny dostarczają dane o wolumenie obrotu, historycznych wykresach cen oraz rankingach kapitalizacji rynkowej.

Ponadto oba serwisy dostępne są w formie aplikacji mobilnych, które za pomocą widżetów na tapecie smartfona wyświetlają bieżące kursy interesujących nas kryptowalut, dzięki czemu łatwo utrzymać rękę na pulsie. Notowania tokenów krypto uwzględniają również niektóre portale informacyjne zajmujące się tradycyjnym obrotem giełdowym, takie jak TradingView.

Aktualny kurs kryptowalut możesz sprawdzić także w wyszukiwarce Google. Wystarczy wpisać nazwę kryptowaluty lub jej skrót (dla Bitcoina jest to BTC) i dopisać “cena” lub „price”.

Obserwując w Internecie kursy kryptowalut, pamiętajmy, że dotyczą one uśrednionej wartości rynkowej. Innymi słowy, cena Bitcoina, jaką widzimy na portalach typu Coin Gecko jest jedynie ceną bazową, która nie znajdzie idealnego odzwierciedlenia w przypadku kupna i sprzedaży kryptowalut na giełdzie lub w kantorze stacjonarnym.

W rzeczywistości jeśli chcesz sprzedać Bitcoina, musisz liczyć się z tym, że jego kurs będzie mniejszy od kursu bazowego, natomiast w przypadku zakupu wyższy. Oczywiście nie mamy tu do czynienia z żadnym oszustwem, różnice kursów realnie obowiązujących na giełdach i w kantorach względem kursu średniego są naturalnie występującym zjawiskiem w przypadku obrotu wszystkimi aktywami, nie wyłączając walut fiducjarnych czy metali szlachetnych. W ten sposób przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obrotu aktywami czerpią swoje zyski – różnice w kursach to nic innego, jak prowizja za wykonanie transakcji.

Warto tu podkreślić, że rynek kryptowalut jest stosunkowo młody, dlatego prowizje często bywają wyższe niż w innych branżach. Dlatego warto sprawdzać kurs kryptowalut u pośrednika, z którego usług zamierzasz skorzystać. Nasz kantor kryptowalut Warszawa prezentuje aktualny kurs wymiany na stronie głównej. Dzięki temu dokładnie wiesz, jaka cena kupna i sprzedaży obowiązuje w danej chwili. Sprawdź także nasz mobilny kantor kryptowalut.

A jeśli posiadasz waluty cyfrowe i chcesz je trzymać w bezpiecznym miejscu, warto zwrócić uwagę na portfele sprzętowe kryptowalut.

Co wpływa na aktualny kurs kryptowalut? Od czego zależy cena Bitcoina?

Na aktualne ceny kryptowalut wpływa szereg czynników, podobnie jak na ceny akcji na tradycyjnych giełdach. Należy podkreślić, że kryptowaluty są wciąż stosunkowo nowym zjawiskiem, nie tak dobrze rozumianym i powszechnym, jak standardowe aktywa finansowe, co czyni je bardziej podatnymi na wahania cen. Wartość kryptowalut kształtuje się przede wszystkim w oparciu o prawo podaży i popytu. Jako że cyfrowy pieniądz nie egzystuje w zupełnym oderwaniu od tradycyjnych rynków finansowych, rządzące nimi prawa wywierają znaczny wpływ na popyt i notowania kryptowalut. Mechanizmy giełdowe mogą rzutować na wartość Bitcoina i innych kryptowalut na wiele sposobów. Oto kilka przykładów:

  • Popyt inwestycyjny – ponieważ coraz więcej inwestorów i instytucji interesuje się kryptowalutami, w ogólnym zarysie popyt na Bitcoina i inne kryptowaluty zwiększa się, co skutkuje automatycznie wzrostem ich cen. Natomiast w przypadku, kiedy inwestorzy tracą zainteresowanie kryptowalutami lub zaczynają wątpić w ich potencjał i wycofują kapitał, sytuacja na rynku prowadzi do spadku popytu i spadku kursu krypto.
  • Sentyment rynkowy nastroje panujące wśród inwestorów, kształtowane m.in. przez media, wydarzenia polityczne i opinię publiczną mają duży wpływ na kurs Bitcoina. Optymistyczne wiadomości w przestrzeni medialnej pomagają zwiększyć popyt i podnoszą cenę, podczas gdy negatywne mogą (ale nie muszą) powodować spadek wartości.
  • Sytuacja makroekonomiczna – czynniki, takie jak poziom wzrostu gospodarczego, państwowa polityka monetarna, skala inflacji i poziom stóp procentowych w sporym stopniu rzutują na kondycję Bitcoina. Przykładowo, jeśli warunki gospodarcze w danym państwie są niestabilne, inwestorzy wraz z (bardziej uświadomioną) częścią społeczeństwa skłaniają się ku alternatywnym aktywom, takim jak kryptowaluty, w poszukiwaniu „bezpiecznej przystani” na czas kryzysu, co przekłada się na wzrost wartości BTC i innych tokenów względem lokalnej waluty fiducjarnej.
  • Przejrzystość regulacyjna prawne regulacje dotyczące obrotu kryptowalutami także przekładają się na kształtowanie ich kursu. Jeśli organy prawne i ustawodawcze dostarczają wystarczająco jasnych wytycznych dotyczących prawnego statusu kryptowalut i ich opodatkowania, prowadzi to do zwiększenia zaufania inwestorów i napędzenia popytu. Z kolei w sytuacji niepewnego lub wręcz wrogiego nastawienia władz do kryptowalut możemy spodziewać się spadku popytu i ceny cyfrowych aktywów.
  • Skala i rozpoznawalność – duże projekty, takie jak Bitcoin czy Ether są uważane za stabilniejsze i bardziej przyszłościowe niż młodsze i “skromniejsze” altcoiny. Inwestycja w mniej znane kryptowaluty zawsze wiąże się z większym ryzykiem, poza tym jest mało prawdopodobne, by zbliżyły się one do pułapu cenowego BTC czy ETH (choć z drugiej strony mają potencjał znacznie większej stopy zwrotu z inwestycji, niż najwyżej wyceniane tokeny).
  • “Czarne łabędzie” – czyli niespodziewane wydarzenia, które mają znaczący wpływ na rynki. W przypadku kryptowalut możemy do nich zaliczyć m.in. bankructwo projektu Terra stojącego za kryptowalutą Luna (maj 2022) i upadek potężnej giełdy FTX, który miał miejsce w listopadzie 2022.

Dodatkowo w długoterminowej perspektywie istnieje wiele czynników, które kształtują kurs kryptowalut. Niezwykle istotne znaczenie ma ich potencjał jako środka wymiany handlowej i przechowania wartości oraz poziom przyjęcia i akceptacji przez podmioty gospodarcze i przeciętnych konsumentów. Innymi słowy, im bardziej popularne staje się płacenie bitcoinem, tym więcej jest chętnych na posiadanie tej kryptowaluty, a więc cena idzie w górę.

Cykl Bitcoina i wpływ halvingu

Obserwatorzy rynku kryptowalut zwracają uwagę, że Bitcoin porusza się w cyklach, gdzie wartość tokenu rośnie, następnie maleje, by finalnie znaleźć się w fazie równowagi przed rozpoczęciem kolejnych wzrostów.

Cykle Bitcoina. Źródło: Bitcoin Magazine

Patrząc na wykres historyczny ławo zauważyć wspomnianą cykliczność. Jej rytm wyznacza reguła halvingu. Pod tym terminem kryje się mechanizm regulujący podaż Bitcoina. W ramach procesu wydobycia opartego o algorytm proof-of-work górnicy otrzymują nagrody w postaci jednostek Bitcoina. Ilość jednostek przyznawanych za dodanie nowego bloku do sieci blockchain została ściśle ustalona, na początku wynosiła 50 BTC. W wyniku halvingu co kilka lat górnicze nagrody konsekwentnie ulegają redukcji o 50%. Proces ten jest nieodwracalny, przez co stanowi kluczowy element deflacyjnej strategii Bitcoina. Całkowita podaż BTC została z góry ograniczona do 21 milionów jednostek, natomiast halving dodatkowo oddala w czasie osiągnięcie limitu wydobycia. Tym sposobem ma za zadanie zapobiegać negatywnemu wpływowi inflacji na siłę nabywczą kryptowaluty, a w dodatku utrzymywać zdrowy “niedobór” tokenów na rynku, zwiększający ich wartość.

Halvingowe zmniejszenie nagród za wydobycie prowadzi do zmniejszenia tempa tworzenia nowych monet, co z kolei reguluje dynamikę podaży i popytu na Bitcoina. Przeanalizujmy wpływ trzech halvingów na cykle kursu BTC, które miały miejsce do tej pory:

  1. Pierwszy halving (2012): nagroda za blok została zmniejszona z 50 BTC do 25 BTC. Cena Bitcoina stopniowo rosła, prowadząc do wzrostu wartości tokenu o połowę, z około 5 dolarów na początku 2012 roku do około 12 dolarów w dniu wydarzenia. W następnych miesiącach wartość Bitcoina nadal rosła, osiągając szczyt ponad 1 000 USD pod koniec 2013 roku.
  2. Drugi halving (2016): nagroda za blok spadła z 25 BTC do 12,5 BTC. Przed wydarzeniem cena Bitcoina stopniowo odbudowywała się po korekcie i oscylowała w okolicach 650 USD. Po zwiększeniu o połowę wartość Bitcoina nadal stabilnie rosła, ostatecznie doprowadzając do poważnej hossy w 2017 roku, podczas której Bitcoin osiągnął poziom 20 000 USD.
  3. Trzeci halving (2020): nagroda za blok została zmniejszona z 12,5 BTC do 6,25 BTC. Cena Bitcoina w tamtym czasie wynosiła około 8 600 USD. W następnych miesiącach Bitcoin doświadczył kolejnej znaczącej hossy, a jego cena osiągnęła pułap 60 000 USD na początku 2021 roku.

Korelacja między halvingiem a cyklami kursu Bitcoina jest ewidentna. Wraz ze spadkiem tempa generowania nowych jednostek rośnie niedobór bitcoinów, co prowadzi do zwiększonego popytu, a w konsekwencji do wzrostu ceny. Należy jednak zauważyć, że chociaż trendy historyczne sugerują dość przewidywalny związek między halvingiem a skokami cen BTC, świat kryptowalut kształtowany jest przez wiele bardzo zróżnicowanych czynników. Planując ruchy na rynku Bitcoina musimy pokusić się o drobiazgową analizę uwzględniającą znacznie większą ilość zmiennych; przewidywanie najkorzystniejszego kursu jedynie w oparciu o halvingowe cykle będzie sporym uproszczeniem i może okazać się niewystarczającą przesłanką do podjęcia trafnej decyzji inwestycyjnej.

Leave a Comment

Scroll to Top