Klucz prywatny, publiczny i fraza seed. ABC krypto, cześć 8

klucz prywatny seed krypto

ABC krypto, część 8:

Klucz prywatny, publiczny i fraza odzyskiwania

W świecie krypto niezwykle istotne jest dokładne zrozumienie koncepcji klucza prywatnego, kluczy publicznych i frazy odzyskiwania. Mają one decydujące znaczenie dla działania walut wirtualnych i są niezbędne dla każdego użytkownika krytpowalut.

Klucz prywatny

Klucz prywatny to tajny kod używany w transakcjach kryptowalutowych w celu udowodnienia własności określonego portfela i autoryzacji transakcji. Pełni też rolę źródła do generowania kluczy publicznych, których używa się do otrzymywania kryptowaluty.

Sam klucz ma formę długiego ciągu znaków alfanumerycznych. Generuje się go podczas tworzenia portfela kryptowalut, po czym przechowywany jest na urządzeniu użytkownika. Służy do podpisywania transakcji, co w praktyce oznacza, że za jego pomocą potwierdza się przesyłanie środków z portfela. Klucz prywatny musi być należycie zabezpieczony, ponieważ tylko on zapewnia dostęp do naszych krypto.

W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza prywatnego środki zgromadzone w portfelu zostaną trwale utracone. Dlatego tak ważne jest przechowywanie klucza prywatnego w bezpiecznym miejscu i wykonanie kopii zapasowej na wypadek, gdyby był potrzebny później.

Klucz publiczny

Klucz ten, znany również jako adres portfela, to kod kryptograficzny używany w transakcjach kryptowalutowych do otrzymywania środków. Podobnie jak klucz prywatny ma formę długiego ciągu cyfr i liter. Generuje się go automatycznie z klucza prywatnego przy okazji wykonywania transakcji.

W odróżnieniu do klucza prywatnego musi być udostępniany innym osobom w celu otrzymania kryptowaluty. Gdy ktoś chce wysłać kryptowalutę do określonego portfela, użyje klucza publicznego odbiorcy (adresu portfela) do zidentyfikowania miejsca przeznaczenia środków.

Należy pamiętać, że klucz publiczny to nie to samo, co klucz prywatny i nie można go używać do podpisywania transakcji ani uzyskiwania dostępu do środków przechowywanych w portfelu. Klucz publiczny służy wyłącznie do otrzymywania środków.

Fraza odzyskiwania

Fraza odzyskiwania (ang. fraza seed), znana również jako fraza początkowa lub mnemoniczna, to zestaw słów używanych do odzyskiwania portfela kryptowalut. W odróżnieniu od kluczy, seed składa się nie z ciągu znaków, ale z 12 lub 24 wyrazów w języku angielskim, które generują się losowo podczas tworzenia portfela.

Innymi słowy seed to kopia zapasowa kluczy prywatnych. Jeśli utracimy dostęp do portfela na skutek zgubienia lub kradzieży klucza prywatnego, fraza początkowa może zostać użyta do odtworzenia portfela i przywrócenia dostępu do środków.

Pamiętajmy, by przechowywać frazę odzyskiwania w bezpiecznym miejscu, ponieważ każdy, kto posiada do niej dostęp, zyskuje jednocześnie kontrolę nad środkami przechowywanymi w portfelu. Ponadto zaleca się, aby nie przechowywać frazy źródłowej na urządzeniu podłączonym do Internetu lub w chmurze – tym sposobem stają się one podatne na ataki hakerskie. Najbardziej sprawdzone rozwiązanie to zwyczajne zapisanie frazy na kartce, najlepiej w kilku kopiach. Alternatywnie można użyć specjalnych tagów do kodowania słów, wykonanych z trwałych materiałów metalowych.

Krypto klucze a tradycyjna bankowość

Na pierwszy rzut oka działanie kluczy kryptograficznych w świecie wirtualnych walut wydaje się skomplikowane. Jednakże w praktyce okazuje się banalnie proste. Aby je lepiej zrozumieć, posłużymy się analogią do rozwiązań funkcjonujących w tradycyjnej bankowości. W uproszczeniu, klucz prywatny kryptowalut będzie odpowiednikiem naszych danych osobowych przechowywanych przez bank, które stanowią potwierdzenie, że to właśnie my posiadamy prawo własności do środków na naszym koncie. Z kolei klucz publiczny do pewnego stopnia przypomina numer rachunku bankowego, który udostępniamy innym osobom, np. w celu otrzymania przelewu.

Kwestia bezpieczeństwa

Istnieje kilka bezpiecznych sposobów przechowywania kluczy prywatnych i fraz odzyskiwania. Jedną z opcji jest użycie portfela sprzętowego, który jest fizycznym urządzeniem przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania kryptowalut oraz zarządzania nimi. Portfele sprzętowe ogólnie uważa się za najbezpieczniejszą opcję, ponieważ pracują w trybie offline, przez co nie są podatne na cyberataki.

Alternatywnie posiadacze kryptowalut mogą korzystać z portfela programowego, czyli aplikacji instalowanej na komputerze lub smartfonie, która służy do przechowywania i zarządzania kryptowalutą. Portfele programowe zapewniają wysoki komfort użytkowania, ale generalnie cechują się mniejszym bezpieczeństwem niż portfele sprzętowe. Dzieje się tak, gdyż są połączone z Internetem praktycznie cały czas, co czyni je bardziej podatnymi na cyberataki.

Pamiętajmy, aby uważać na oszustów, którzy mogą próbować ukraść Twoją kryptowalutę, stosując różne taktyki. Jedną z powszechnych strategii jest phishing, który polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail lub tworzeniu fałszywych witryn internetowych. Wyglądają one na legalne, ale ich prawdziwym celem jest nakłonienie użytkowników do ujawnienia kluczy prywatnych lub fraz odzyskiwania. Inną taktyką stosowaną przez oszustów może być nawet psycho-manipulacja, która polega na manipulowaniu ludźmi w celu ujawnienia poufnych informacji.

Ostatecznie istnieje tylko jedna nadrzędna zasada bezpieczeństwa krypto: aby chronić się przed wszelkimi oszustwami, należy zachować ostrożność podczas udostępniania kluczy prywatnych lub fraz odzyskiwania i ujawniać je tylko w ostateczności zaufanym osobom lub firmom. Dobrym pomysłem będzie również stosowanie silnych i unikalnych haseł do kont kryptowalutowych oraz włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego tam, gdzie to możliwe.

* * *

Chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę za gotówkę? Kantor kryptowalut Warszawa Bitmona to miejsce, w którym z łatwością kupisz wirtualne pieniądze. Nasze usługi dopasowujemy do Twoich potrzeb. Proponujemy nie tylko sprawny zakup czy sprzedaż kryptowalut, ale również pomoc w doborze odpowiednich narzędzi do ich bezpiecznego przechowywania. Zapraszamy!

Leave a Comment

Scroll to Top